Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Kombuļi
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas rajona Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā, 2.kārtā”

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/060/022

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          artēziskās akas izbūve, vienas esošās akas atjaunošana un vienas esošās akas tamponēšana

-          dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ierīkošana (q=6 m3/h)

-          pazemes ūdens rezervuāra (v=50 m3) ar otrā pacēluma sūkņiem (q=6 m3/h) izbūve

-          jaunu ūdens apgādes tīklu izbūve (635 m) un rekonstrukcija (3525 m)

-          ūdens mērītāju uzstādīšana (10 gab.) pirms ievadiem

-          ūdensvada rekonstrukcija (0.143 m)

-          kanalizācijas spiedvada izbūve (1.144 m)

-          pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (1.203 m)

-          2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

-          2 dīzeļģeneratoru iegāde

 

Īstenošanas laiks

02.11.2009. – 01.11.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

426 188.50 LVL

ERAF finansējums – 254 735.29 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 29 968.86 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums – 14 984.43 LVL

Pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 126 499.92 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv