Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Kaplava
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

„Ūdenssaimniecības attīstība Kaplavas pagasta Kaplavas ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/067/021

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          1747 m ūdensvada rekonstrukcija

-          955 m  ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (t.sk. pārslēgumi esošajiem patērētājiem

-          111 m ūdensapgādes tīklu izbūve

-          130 m ūdensapgādes tīklu paplašināšana

-          1025 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

-          761 m kanalizācijas kolektora izbūve

-          165 m kanalizācijas spiedvada izbūve

-          3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve

-          NAI rekonstrukcija (t.sk. dīzeļģeneratora uzstādīšana)

 

Īstenošanas laiks

02.11.2009. – 01.11.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

314 774.81 LVL

ERAF finansējums – 210 840.91 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 24 804.81 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums – 12 402.41 LVL

Pašvaldības finansējums

neattiecināmo izmaksu segšanai – 66 726.68 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv