Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Kalnieši
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Kalniešu pagasta Kalniešu ciemā

Projekta nosaukums

„Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Kalniešu pagasta Kalniešu ciemā”

 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/122/029

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta iesniedzējs

Kalniešu pagasta pārvalde

Projekta mērķis

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          392 m ūdensapgādes tīklu izbūve

-          3016 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

-          urbuma tamponāža

 

Īstenošanas laiks

25.05.2012. – 24.09.2013.

 

Kopējās projekta izmaksas

341 239.17 LVL

ERAF finansējums – 237 748.60 LVL

Kalniešu pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 41 955.64 LVL

Kalniešu pagasta pārvaldes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 61 534.93 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv