Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Izvalta
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Ūdenssaimniecības attīstība Izvaltas pagasta Izvaltas ciemā”

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/050/023

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          notekūdeņu savākšanas sistēmas energoefektivitātes uzlabošana

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          2360 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

-          866.5 m ūdens kanalizācijas kolektora izbūve

-          523.2 m ūdens kanalizācijas spiedvada izbūve

-          4 kanalizācijas sūkņu stacijas (1 rekonstruē, 3 izbūvē)

-          125 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

-          NAI rekonstrukcija

 

Īstenošanas laiks

02.11.2009. – 01.11.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

288 555.75 LVL

ERAF finansējums – 193 442.24 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 22 757.91 LVL

Pašvaldības līdzfinansējums – 11 378.96 LVL

Pašvaldības finansējums

neattiecināmo izmaksu segšanai – 60 976.64 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv