Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Ezerkalns
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

„Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta”

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/022/014

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta iesniedzējs

Pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K”

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

-          ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          esošā urbuma atjaunošana

-          jaunā urbuma izveide

-          neizmantojamā urbuma tamponēšana

-          ūdenstorņa atjaunošana

-          3 ūdens mērīšanas mezglu uzstādīšana

-          2120 m ūdensvada tīklu rekonstrukcija

-          545 m ūdensvada pārslēgumu izbūve

-          230 m jauna ūdensvada izbūve

-          1330 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

-          645 m kanalizācijas tīklu izbūve

-          kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

 

Īstenošanas laiks

27.10.2009. –26.10.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

329 717.94 LVL

ERAF finansējums – 214 321.30 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 25 214.27 LVL

p/a „Ūdensserviss K” līdzfinansējums – 12 607.14 LVL

p/a „Ūdensserviss K” finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 77 575.23 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv