Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Ūdenssaimniecība / Auleja
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

 „Ūdenssaimniecības attīstība Aulejas pagasta Aulejas ciemā” 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/007/027

 

3.4.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

 

Projekta iesniedzējs

Aulejas pagasta pārvalde

 

Projekta mērķis

-          notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

-          ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana

-          ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

 

Galvenās aktivitātes

-          901 m ūdensvada rekonstrukcija

-          140 m ūdensvada izbūve

-          241 m kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija

-          210m kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija

-          kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

-          notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

 

Īstenošanas laiks

15.11.2010. –14.11.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

149 896.20 LVL

ERAF finansējums – 105 298.99 LVL

Aulejas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 18 582.17 LVL

Aulejas pagasta pārvaldes finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 26 015.04 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv