Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Satiksme / Satiksmes drošība
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Satiksmes drošības uzlabojumi pie Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm”

3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/067/024

 

3.2.1.3.1. apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”

 

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis - uzlabot Krāslavas pilsētas ielu satiksmes drošību, īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem – izglītības iestāžu bērniem un skolēniem.

 

Tiešais mērķis – veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus pie Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm, izveidojot divas apstāšanās kabatas pie PII „Pīlādzītis” un PII „Pienenīte” un autobusu apgriešanās laukumu pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

 

Galvenās aktivitātes

-          apstāšanās kabatu ierīkošana pie PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis”;

-          autobusu apgriešanās laukuma ierīkošana pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas Lakstīgalu ielā;

-          trotuāra daļas atjaunošana pie PII „Pīlādzītis” un trotuāra izbūvi pie PII „Pienenīte”;

-          drošības barjeru un nepieciešamo ceļa zīmju ierīkošana.

 

Īstenošanas laiks

03.01.2011. – 02.12.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

111 703.49 LVL

ERAF finansējums – 88 245.76 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 3 351.10 LVL

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 20 106.63 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv