Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Satiksme / Augusta un Rīgas ielu rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Augusta un Rīgas tranzītielu Krāslavā rekonstrukcija (269.050-271.220 km)”

3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/014

 

3.2.1.2.aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”

 

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis - satiksmes drošības un kvalitātes uzlabošana Augusta un Rīgas tranzītielās Krāslavā.

 

Tiešais mērķis - veikt Krāslavas Augusta un Rīgas ielu rekonstrukcijas darbu pirmo posmu.

 

Galvenās aktivitātes

-          ceļa seguma konstruktīvās kārtas rekonstrukcija 2.17 km posmā (269.050 km – 271.220 km)

-          apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve 2.05 km posmā (269.170 km – 271.220 km)

-          gājēju ietves izbūve 1.69 km posmā (269.530 km – 271.220 km).

-          lietusūdens slēgtās atvades sistēmas izbūve.

-          caurtekas rekonstrukcija.

-          apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija.

-          satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

 

Īstenošanas laiks

04.10.2010. – 31.12.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

2 170 916.71 LVL

ERAF finansējums – 1 845 279.20 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 65 127.50 LVL

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 260 510.01 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv