Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Satiksme / Aglonas ielas rekonstrukcija Krāslavā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Aglonas ielas rekonstrukcija Krāslavā”

 

3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/006

3.2.1.2.aktivitāte "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"

 

Projekta mērķis

-         satiksmes drošības un kvalitātes uzlabošana Aglonas ielā Krāslavā

-         Aglonas ielas rekonstrukcija

 

Galvenās aktivitātes

-          ielas seguma konstruktīvās kārtas rekonstrukcija (788 m) līdz pilsētās robežai

-          Aglonas un Izvaltas ielu krustojuma pārbūve

-          Izvaltas ielas pieslēguma rekonstrukcija (70 m)

-          gājēju ietves izbūve

-          lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve

-          apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija

-          satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana

Īstenošanas laiks

01.10.2012. – 30.11.2013.

 

Kopējās projekta izmaksas

777 382.00 LVL

ERAF finansējums – 579 149.59 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 23 321.46 LVL

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 174 910.95 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv