Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krāslavas novadā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

 

Projekta nosaukums                         „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krāslavas novadā”

                                                                              Nr. Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/069

 

Iesniedzējs                                          Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis                                 Sekmēt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicināt to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos, un kultūras procesos, uzlabojot iedzīvotāju piekļuves iespējas internetam un datortehnikai.

 

Projektā veiktās aktivitātes

 

  • Izveidot jaunus Publiskos interneta pieejas punktus:

o    ar pieeju datortehnikai Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes ēkā, Kombuļu, Aulejas, Ūdrīšu tautas namos, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā un Kulinārā mantojuma centrā, kā arī Piedrujas saietu namā, aprīkojot tos ar MK noteikumos definēto datortehniku un nodrošinot bezvadu pieeju internetam 50 m rādiusā, kā arī nodrošinot pieeju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

o    jaunas bezvadu interneta pieejas zonas Kombuļu pussaliņā, Krāslavas estrādē un 18. novembra laukumā Krāslavā, nodrošinot bezvadu pieeju internetam 50 m rādiusā, kā arī nodrošinot pieeju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

  • Pilnveidot esošos publiskos interneta pieejas punktus Krāslavas novada Izvaltas, Kaplavas, Varnaviču, Skaistas, Kalniešu un Robežnieku publiskajās bibliotēkās, aprīkojot tos ar MK noteikumos definēto datortehniku. Esošais interneta pieslēgums šobrīd nodrošina bezvadu pieeju internetam 50 m rādiusā (3TD), nodrošinot pieeju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  •   Nodrošināt publicitātes pasākumus – divas preses relīzes, divas publikācijas mājas  lapā, 16 plāksnes izveidotajos/uzlabotajos PIPP.
  •   Nodrošināt projekta vadību atbilstoši administrējošās institūcijas.

 

Īstenošanas laiks                                15.12.2014.– 19.06.2015.

 

Projekta kopējais finansējums         LVL 68 851,85 (85% ERAF finansējums, 3,75% valsts budžeta līdzekļi, 11,25% pašvaldības finansējums)

 

Atbildīgā iestāde                                Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Sadarbības iestāde                            Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

Kontaktinformācija                          Projekta vadītāja - Gunta Ahromkina, 6520286, gunta(@)kraslava(.)lv www.pipp.lv