Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”

3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/021/023

3.1.4.3.”Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros”

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Krāslavas novadā

 

Galvenās aktivitātes

-       virtuves bloka renovācija PII „Pīlādzītis” un iekārtu uzstādīšana

-       sanitāro mezglu renovācija PII „Pienenīte”

Īstenošanas laiks

09.03.2009. – 09.12.2009.

 

Kopējās projekta izmaksas

100 000.22 LVL

ERAF finansējums – 85 000.18 LVL

Valsts budžeta dotācija – 7 500.01 LVL

Pašvaldības finansējums – 7 500.03 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv