Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / PII "Pīlādzītis" infrastruktūras attīstība
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

„Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība”

 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/006/031

3.1.4.3.”Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros”

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, veicinot vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Krāslavas novadā

Galvenās aktivitātes

- PII „Pīlādzītis” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

- PII „Pīlādzītis” jumta pārbūve un saules kolektoru uzstādīšana kārsta ūdens sagatavošanai 

Īstenošanas laiks

08.06.2010. – 30.06.2011.

 

Kopējās projekta izmaksas

111 016.00 LVL

ERAF finansējums – 94 363.60 LVL

Valsts budžeta dotācija – 3 330.48 LVL

Pašvaldības finansējums – 13 321.92 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv