Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Katlu mājas rekeonstrukcija
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

 

Projekta nosaukums

"Krāslavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas pirmais etaps-koģenerācijas stacijas Latgales ielā 14 rekonstrukcija"

VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.4.1./0001/000004/003

1.1.4.1. „Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā”

Projekta mērķis

-         koģenerācijas stacijā Krāslavā, Latgales ielā 14 pilnīgi  nomainīt kurināmo  no  mazuta  uz  videi  draudzīgu  kurināmo – šķeldu, skaidām  un  kūdru

 

-         uzstādīt katlu iekārtas ar jaudu 9 MW un paredzēt nodrošināt iespēju palielināt koģenerācijas stacijas uzstādīto jaudu līdz 18 MW

 

Galvenās aktivitātes

-         kurināmā noliktavas izbūve

 

-         katlumājās telpu rekonstrukcija

 

-         šķeldas glabāšanas laukuma izbūve

 

-         kurināmā padeves iekārtas būvniecība

 

-         katlu iekārtas ar jaudu 9 MW uzstādīšana

 

Īstenošanas laiks

30.08.2006. – 30.04.2008.

 

Kopējās projekta izmaksas

4 195 820,61 LVL

ERAF finansējums – 1 942 598.94 LVL

Valsts budžeta dotācija – 492 382.67 LVL

Krāslavas novada domes finansējums – 1 760 8390.00 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv