Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr. 2009 / 0123 / 3DP / 3.1.3.3.2 / 09 / IPIA / VIAA / 028 „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2. aktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Projekta īstenošanas vieta

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

N.Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas novads

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis – vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem Krāslavas novadā.

Specifiskais mērķis – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projektā īstenotās aktivitātes

Lai nodrošinātu Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieejamību izglītojamiem un citām personām ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros tika veikti šādi būvdarbi:

·      Pārbūvēta centrālā ieeja, ieskaitot pandusa ar margām ierīkošanu un apkures radiatoru pārnešanu gar sienām, lai netraucētu pārvietošanos ar ratiņkrēsliem;

·      Sagatavotas ailas lifta montāžai un veikti remontdarbi iekštelpās, lifta piebrauktuves ierīkošanai (I, II, III stāvā);

·      Izbūvēta pacēlāja konstrukcija pa kāpnēm līdz sporta zālei (I stāvā);

Veikti sanitārtehniskie darbi – ierīkotas tualetes (I, III stāvos) atbilstoši cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām.

Īstenošanas laiks

01.09.2009. – 30.09.2010.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 86 971,99 LVL, kas tiek finansēts no šādiem finanšu avotiem:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 73 926,19 LVL apmērā, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām,

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 6 522,89 LVL apmērā, kas sastāda 7,5% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām,

Krāslavas novada pašvaldības finansējums – 6 522,91 LVL apmērā, kas sastāda 7,5% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām.

 

Atbildīgā iestāde

Izglītības un zinātnes ministrija www.izm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv