Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Izglītības iestāžu informatizācija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Izglītības iestāžu informatizācija”

2009/0290/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/572

3.2.2.1.aktivitāte „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”

Projekta mērķis

Stacionāro un portatīvo datoru, multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde un lokālo datortīklu izveidošana ar mērķi veicināt plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti kopumā.

Galvenās aktivitātes

-          36 stacionāro datoru, portatīvā datora un multimediju kabineta aprīkojuma iegāde un lokālā datortīkla izveidošana Krāslavas pamatskolai;

-          10 stacionāro datoru, portatīvā datora un multimediju kabineta aprīkojuma iegāde un lokālā datortīkla izveidošana Robežnieku pamatskolai;

-          28 stacionāro datoru iegāde un lokālā datortīkla izveidošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolai;

-          portatīvā datora un multimediju kabineta aprīkojuma iegāde Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolai;

-          stacionārā datora iegāde un lokālā datortīkla izveidošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai.

Īstenošanas laiks

01.01.2010.  – 30.06.2012.

 

Kopējās projekta izmaksas

77 479.81 LVL

ERAF finansējums – 74 792.31 LVL (100% no attiecināmajām projekta izmaksām)

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv