Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Atbalsts novadu attīstībai / Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

„Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta”

 

3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

 

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis - veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju.

 

Tiešais mērķis - veikt Rēzeknes ielas posma rekonstrukciju Krāslavas pilsētā.

 

Galvenās aktivitātes

-          ielas posma rekonstrukcija 590 m garumā (Vienības ielas līdz Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolai)

-          lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošana

-          trotuāru un gājēju ietves izbūve

-          satiksmes organizācijas un drošības līdzekļu uzstādīšana

-          divu pieturvietu ierīkošana

-          gājēju ietves izbūve 450 m garumā līdz krustojumam ar Vasarnieku ielu

-          gājēju ietves izbūve 386 m garumā līdz Latgales ielai.

 

Īstenošanas laiks

08.2012. – 12.2012.

 

Kopējās projekta izmaksas

525 969.27 LVL

ERAF finansējums – 427 516.00 LVL

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 19 723.85 LVL

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 78 72942 LVL

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv