Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Atbalsts novadu attīstībai / Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

 

Projekta nosaukums

„Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta”

3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/004/17

 

3.6.2.1.aktivitāte "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

 

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis - veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju.

 

Tiešais mērķis - veikt Izvaltas, Rīgas, Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku, Latgales, Vienības un Augusta ielu posmu rekonstrukciju Krāslavas pilsētā.

 

Galvenās aktivitātes

-          ielu posmu rekonstrukcija 4058 m garumā;

-          lietus ūdens kanalizācijas sistēmu ierīkošana;

-          trotuāru un gājēju ietvju izbūve;

-          satiksmes organizācijas un drošības līdzekļu uzstādīšana;

-          apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve;

-          luksoforu ierīkošana Vienības un Latgales ielu krustojumā;

-          teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

-          būvdarbu tehniskā uzraudzība;

-          autoruzraudzība;

-          publicitātes pasākumi.

 

Īstenošanas laiks

09.2012. – 02.2014.

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

3 073 251.96 LVL

 

ERAF finansējums – 2 612 264.17 LVL (85%)

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 115 246.94 LVL (3.75%)

Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 345 740.85 LVL (11.25%)

 

Kontaktinformācija

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284, rukmans(@)kraslava(.)lv