Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Siltumtrases pievada izbūve Indrā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

Nr. 11-03-L32100-000121 „Siltumtrases pievada izbūve Indrā”

 

 

Projekta mērķis

 

Veikt siltumtrases pievada izbūvi Krāslavas novada Indras ciemā no esošās katlu mājas līdz Indras feldšerpunktam, tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Indras pagasta pārvaldi

 

 

Projekta aktivitātes

 

Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot Indrā 96 metrus garu siltumtrases pievadu no esošās katlumājas līdz feldšeru punktam.

 

Īstenošanas laiks

 

26.04.2011. - 07.08.2012.

 

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējais finansējums ir 9 030, 50 LVL ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 5 967, 33 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums, t.sk. PVN ir 3 063,17 LVL

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv