Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Robežnieku saietu nama siltināšana un siltumtrases nomaiņa
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

  

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.11-03-L32100-000025 „Krāslavas novada Robežnieku saietu nama siltināšana un siltumtrases nomaiņa”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Robežnieku pagasta saietu nama vienkāršoto rekonstrukciju, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī veikt siltumtrases nomaiņu no centrālās katlu mājas uz apkures objektiem Robežnieku ciemā.

 

Projekta aktivitātes

·       Robežnieku ciema saietu nama vienkāršoto rekonstrukciju veica SIA „VanPro”.

·       Būvuzraudzības pakalpojumu saietu nama vienkāršotai rekonstrukcijai nodrošināja A. Mileika.

·       Siltumtrases nomaiņu no centrālās katlu mājās veica SIA „Nordserviss”.

·       Būvuzraudzības pakalpojumu siltumtrases nomaiņai veica SIA „Krāsalvas nami”.

 

Īstenošanas laiks

18.03.2011. – 01.11.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 60 970,74 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 40 427,38, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

 

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 20 543,36, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv