Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Robežnieku apbraucamā ceļa rekonstrukcija un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena


 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.11-03-L32100-000136 „Krāslavas novada Robežnieku apbraucamā ceļa rekonstrukcija un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Robežnieku pagasta apbraucamā ceļa posma (340m) rekonstrukciju, lai sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanos un labiekārtot jauniešu aktīvās atpūtas laukumu, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

·      Robežnieku apbraucamā ceļa posma (340m) rekonstrukciju veica SIA „Drabis”.

·      Tehnisko projektu ceļa rekonstrukcijai izstrādāja SIA „SKA projekts”.

·      Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošanas darbus veica SIA „Drabis”.

 

Īstenošanas laiks

24.04.2011. – 01.03.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 22 024,17 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 13 138,94, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 8 885,23, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv