Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Piedrujas saietu nama rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-L32100-000305 „Krāslavas novada Piedrujas saietu nama rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Piedrujas ciema saietu nama rekonstrukciju, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos novada lauku teritorijās.

 

Projekta aktivitātes

·       Piedrujas saietu nama rekonstrukcija, veic SIA „MATTHAI”.

·       Būvuzraudzība, veic SIA „JurēvičS un partneri”.

·       Autoruzraudzība, veic SIA „Ekolat”.

·       Tehniskā projekta izstrāde, veic SIA „Ekolat”.

 

Īstenošanas laiks

18.06.2010. – 03.09.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 268 796,03 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 140 000.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums ir LVL 128 796,03.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv