Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

Nr. 10-03-L32100-000053 „Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā”

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Skaistas ciema Miera ielas rekonstrukcijas 1. kārtu, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā, sekmētu ielu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību.

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Skaistas pagasta pārvaldi.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Skaistas ciemā rekonstruēta un asfaltēta Miera iela 693 metru garumā

 

Īstenošanas laiks

 

13.05.2010. – 11.01.2011.

 

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais finansējums ir 147 167,19 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 104 405,47 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums t.sk. PVN ir 42 761,72 LVL

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv