Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā” 2. posms
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

Nr. 11-03-L32100-000023 „Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā” 2. posms

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Skaistas ciema Miera ielas rekonstrukcijas 2. kārtas 2.etapu, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā, sekmētu ielu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību.

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Skaistas pagasta pārvaldi.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Skaistas ciemā rekonstruēts un asfaltēts Miera ielas otrais posms 440 metru garumā.

 

Īstenošanas laiks

 

13.05.2010. – 11.01.2011.

 

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais finansējums ir 42 664,83, LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 21 594,53 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums t.sk. PVN ir 2 399,39 LVL

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv