Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Krāslavas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Krāslavas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

  

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.11-03-L32100-000127 „Krāslavas novada Krāslavas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Krāslavas pagasta ceļu un Ezerkalna ciema ielu rekonstrukciju, lai sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanos un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

Ceļa „Miglāni – Drīdzis – Voiņi” (805 m) rekonstrukciju,  ceļa „P61 – Ezerkalna ielas” (110 m) rekonstrukciju un Ezerkalna ielas (360 m) rekonstrukciju veica SIA „Krāsalvas ūdens”.

·       Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA „Jurēvičs un partneri”.

·       Tehnisko projektu izstrādi veica SIA „SKA projekti”.

 

Īstenošanas laiks

26.04.2011. – 30.11.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 82 054,74 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 61 004,64, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 21 050,10, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv