Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Krāslavas novada Kalniešu pagasta ceļu rekonstrukcija
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

Nr. 11-03-L32100-000134 „Krāslavas novada Kalniešu pagasta ceļu rekonstrukcija”

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada ceļu „Kalnieši - Pakulišķi”, „Dauguļi - Raudovišķi” un „Evarti - Raudovišķi” rekonstrukciju, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada teritorijā un sekmētu ceļu kvalitāti un satiksmes drošību.

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Kalniešu pagasta pārvaldi un SIA „Rubate”.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Rekonstruēti Kalniešu pagasta grants ceļi 4,541 km garumā, veicinot vietējo uzņēmējdarbību.

 

Īstenošanas laiks

 

01.08.2011. – 31.05.2013.

 

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais finansējums bez PVN ir 150 264,49 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 123 271,91 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums bez PVN ir 26 992,58  LVL.

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv