Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Krāslavas novada Indras ciema saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

 

Nr. 10-03-L32100-000301 „Krāslavas novada Indras ciema saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija”

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Indras ciema saietu nama vienkāršotu rekonstrukciju ar mērķi nodrošināt tā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un veicināt apdzīvotības saglabāšanu lauku teritorijā.

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Indras pagasta pārvaldi.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Rekonstruēts Indras saietu nams, nodrošinot pašvaldībai piederošas nedzīvojamās ēkas pielāgošanu vietējās sabiedrības pamatvajadzībām.

 

 

Īstenošanas laiks

22.09.2010. – 30.06.2011.

 

 

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais finansējums ir 16 529,64 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 12 261,06 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums, t.sk. PVN ir 4 268,58 LVL

 

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv