Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Krāslavas novada Augstkalnes ciema ielu rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

 10-03-L32100-000014 Krāslavas novada Augstkalnes ciema ielu rekonstrukcija

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciema ielu rekonstrukciju, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā un sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitāti un satiksmes drošību.

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Ūdrīšu pagasta pārvaldi.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Kalna, Dārza, Celtnieku, Dīķu, Kraujas, Avotu un Jaunās ielas rekonstrukcija Augstkalnē 2 150 metru garumā.

 

Īstenošanas laiks

 

11.01.2010. - 06.09.2011.

 

Projekta izmaksas

 

Projekta kopējais finansējums ir 168 991,68 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 124 974,36 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums, t.sk. PVN ir 44 017,32 LVL

 

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv