Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Kaplavas ciema ielu rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-L32100-000015 „Krāslavas novada Kaplavas ciema ielu rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Kaplavas ciema Kaplavas, J.Jaunsudrabiņa un Dārza ielu rekonstrukciju, lai sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanos un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijās.

 

Projekta aktivitātes

- Kaplavas ielas rekonstrukcija, veica SIA „Krāslavas ūdens”.

Dārza ielas rekonstrukcija, veica SIA „Krāslavas ūdens”.

- J.Jaunsudrabiņa ielas rekonstrukcija, veica SIA „Krāslavas ūdens”.

- Būvuzraudzība, veica SIA „Jurēvičs un partneri”.

- Autoruzraudzība, veica SIA „SKA projekts”.

 

Īstenošanas laiks

11.01.2010. – 30.11.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 188 041,87 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 125 271,25, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 62 770,62, kas sastāda 10%  no  attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv