Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Izvaltas ciema Liepu un Dārzu ielu rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr.11-03-L32100-000021 „Krāslavas novada Izvaltas ciema Liepu un Dārzu ielu rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Izvaltas pagasta Izvaltas ciema ielu rekonstrukciju, lai uzlabotu publiskās infrastruktūras kvalitāti Krāslavas novada lauku teritorijā un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

 

Projekta aktivitātes

·      Liepu un Dārzu ielu rekonstrukcija, darbus veica SIA „Ošukalns”.

·      Būvuzraudzību nodrošināja VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģions.

·      Autoruzraudzību nodrošināja SIA „L4 ceļu projekti”.

·      Tehnisko projektu ielām izstrādāja SIA „L4 ceļu projekti”.

 

Īstenošanas laiks

18.03.2012. – 31.10.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 69 697,55 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 51 442,51, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 5 715,83, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv