Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Ceļa Ezerdārzs - Aišpuri rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-L32100-000307 „Krāslavas novada ceļa „Ezerdārzs – Aišpuri” rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt ceļa "Ezerdārzs - Aišpuri" rekonstrukciju 1086 m garumā, lai sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanos un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

·       Ceļa „Ezerdārzs – Aišpuri” rekonstrukcija, veica SIA „Krāslavas ūdens”.

·       Būvuzraudzība, veica VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

·       Autoruzraudzība, veica SIA „SKA projekts”.

·       Tehniskā projekta izstrāde, veica SIA „SKA projekts”.

 

Īstenošanas laiks

18.06.2010. – 30.10.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 49 418,02 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 35 048,55, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 3 894,28, kas sastāda 10%  no  attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv