Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Autoceļa Mazie Unguri - Soleimi - Kusiņi atjaunošana Krāslavas novada Kombuļu pagastā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Eiropas Lauku fonda lauku attīstībai

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

PROJEKTS

 Nr. 10-03-L32100-000052 „Autoceļa Mazie Unguri - Soleimi - Kusiņi atjaunošana Krāslavas novada Kombuļu pagastā”

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Kombuļu pagasta autoceļa Mazie Unguri - Soleimi - Kusiņi (ceļš uz Sauleskalnu) rekonstrukciju, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā, sekmētu ceļu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību.

 

 

Projekta īstenotājs

 

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Kombuļu pagasta pārvaldi.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Veikta ceļa Mazie Unguri - Soleimi – Kusiņi rekonstrukcija, asfaltējot ceļu uz Sauleskalnu 1672 metru garumā

 

Īstenošanas laiks

 

13.05.2010 – 30.09.2011.

 

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējais finansējums ir 196 537,13 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 126 000,00 LVL.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums, t.sk. PVN ir  70 537,13 LVL

 

 

Kontaktinformācija

 

Gunta Čižika

Krāslavas novada dome

65620286, gunta(@)kraslava(.)lv