Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Aulejas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-L32100-000013 „Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Aulejas pagasta Aulejas ciema ielu un ceļu rekonstrukciju, lai sekmētu ceļu infrastruktūras kvalitātes un satiksmes drošības uzlabošanos un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

Projekts tika īstenots 2 kārtās:

1.kārtā tika rekonstruēts ceļš Busenišķi – Bleideļi (4360 m), ceļš Auleja – Reinieki (2076 m), ceļš Meža Doski – Žaunerāni (2245 m), ceļš Šķipi – Kalviši (1300 m), ceļš uz Šķipu gateri (667 m), ceļš Bleideļi – Businišķi (2500 m).

·      Ceļu rekonstrukcijas darbus veica AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

·      Būvuzraudzību nodrošināja SIA „Valmeks”.

·      Autoruzraudzību nodrošināja SIA „Līgaiši”.

 

2.kārtā tika rekonstruēts ceļš Auleja – Vanagi (3090 m) un iela „Aulejas centra ceļš” (280 m)

·      Ceļa un ielas rekonstrukciju veica SIA „Valmeks”.

·      Būvuzraudzību nodrošināja SIA „Jurēvičs un partneri”.

·      Autoruzraudzību nodrošināja SIA „Līgaiši”.

·      Tehniskos projektus ceļiem un ielām izstrādāja SIA „Līgaiši”.

 

Īstenošanas laiks

11.01.2010. – 01.12.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 155 616,54 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 115 339,38, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 12 815,49, kas sastāda 10%  no  attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv