Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem / Aulejas pagasta bibliotēkas rekonstrukcija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr.11-03-L32100-000115 „Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkas rekonstrukcija

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumsPamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkas vienkāršoto rekonstrukciju, lai sekmētu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanos un veicinātu apdzīvotības saglabāšanos Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

·    Aulejas pagasta bibliotēkas vienkāršotā rekonstrukcija, veica SIA „Vita V”.

·    Būvuzraudzība, veica A.Mileika.

 

Īstenošanas laiks

24.04.2011. – 29.02.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 9 242,53 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 6 900,08.

Krāslavas novada domes līdzfinansējums ir LVL 2 342,45, t.sk. PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv