Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierīkošana Aulejas pagastā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 12-03-LL22-L413101-000002

,,Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierīkošana Aulejas pagastā

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidošana ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Aulejas pagastā, nodrošinot kvalitatīvus un pieejamus konsultatīvos, izglītojošos un reklāmas pakalpojumus.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā veikta renovācija pašvaldības īpašumā esošā telpā 26 kvadrātmetru platībā, izveidojot telpu uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām. Projekta ietvaros nopirkti 1 dators, 1 printers, 1 datorgalds, 1 datorkrēsls un 6 biroja krēsli, ko pagasta uzņēmēji var izmantot dažādu atskaišu, pārskatu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam, pieteikumu, iesniegumu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam, nepieciešamības gadījumā saņemot pagasta pārvaldē strādājošā lauksaimniecības speciālista konsultācijas. Projekta ietvaros iegādāts projektors, ko var izmantot mācību semināru laikā gan renovētajās uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās, gan Aulejas tautas namā. Digitālā spoguļkamera tiek izmantota, lai fotografētu ar uzņēmējdarbību saistītus notikumus, informētu par savu uzņēmēju sasniegumiem kā vietējos iedzīvotājus, kā arī reklamējot vietējo ražotāju izstrādājumus.

Projekta aktivitātes

Veikta telpu renovācija, iegādātas mēbeles un datoraprīkojums.

Īstenošanas laiks

02.01.2013. – 31.05.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta attiecināmo izmaksu summa EUR 5299,70 (Ls 3724,63).

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 4769,73 (Ls3352,17), kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir EUR 529,97 (Ls 372,46), kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītājs: Aivars Umbraško

Tālr.: 29435179

E-pasts: auleja(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

 

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Pēc pieprasījuma Aulejas pagasta pārvaldē