Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centrā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 13-03-LL22-L413101-000006

Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centrā

 

Īstenotājs

 

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

 

Veikt Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centra vienkāršoto renovāciju, lai nodrošinātu pašvaldības ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu novadā.

 

 

Projekta rezultāti

 

Projekta īstenošanas rezultātā veikta vienkāršotā renovācija Skuķu aprūpes centra iemītnieku komforta un drošības uzlabošanai. Telpas pielāgotas ugunsdrošības normu prasībām, veikti kanalizācijas sistēmas remontdarbi un labiekārtošanas darbi centra ārpusē (bruģa seguma ieklāšana).

 Projekta rezultātā nodrošināti tehniskie priekšnoteikumi  kvalitatīvam sociālā aprūpes centra darbam, sekmējot ilglaicīgā sociālā pakalpojuma pieejamību tuvu klientu dzīves vietai - Krāslavas novadā.

 

 

Projekta aktivitātes

 

Skuķu aprūpes centra telpu vienkāršoto renovāciju veica SIA „RH BŪVE”.

 

Īstenošanas laiks

 

01.10.2013. – 03.09.2014.

 

Projekta kopējais finansējums

 

Projekta kopējais finansējums 12 643,53 EUR ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 6402,92 EUR, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir 711,44 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN - EUR 2194,33 apmērā.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Robežnieku pagasta pārvalde

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe un Gunta Ahromkina

Tālr.: 65620286

E-pasts: gunta(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: - www.kraslava.lv

Adrese: Skuķu aprūpes centrs, Skuķi, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

 

Darba laiks/Pieejamība

 

 

Atbilstoši institūcijas darba laika grafikam – pieejams pastāvīgi.