Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Latgales novada tautu tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000010

Latgales novada tautu tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā  

 

 

 

Īstenotājs

 

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

 

Tradicionālā kultūras mantojuma un nacionālās identitātes simbolu saglabāšana Krāslavas novadā, iegādājoties Latgales novada tautas tērpus pasākumu organizēšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un Krāslavas kultūras namā.

Projekta rezultāti

 

Projekta īstenošanā un realizēšanā iesaistījās trīs Krāslavas novada domes iestādes -  pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” un „Pienenīte”, kā arī Krāslavas kultūras nams, apvienojoties kopīga mērķa sasniegšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti 64 bērnu tautas tērpu komplekti diviem  pirmsskolas izglītības iestāžu deju kolektīviem (16  pāriem katrā kolektīvā), trīs sieviešu un vienu vīriešu tautas tērpu pirmsskolas izglītības iestāžu deju kolektīvu vadītājiem, kā arī 20 linu blūzes Krāslavas kultūras nama sieviešu korim "Nova" un 20 tautas tērpu komplektus 10 pāriem) Krāslavas kultūras nama deju kolektīvam "Raita"  vienota skatuves tēla veidošanai.

 

Projekta aktivitātes

 

Tautas tērpus atbilstoši specifikācijai izgatavoja un piegādāja SIA „Muduri”

Īstenošanas laiks

 

01.11.2012. – 31.10.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums ar PVN ir EUR 13188,03.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 9809,28 kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir EUR 1089,92 kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN - EUR 2288,83 apjomā.

Atbildīgā iestāde

 

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes  „Pienenīte” un „Pīlādzītis”

Krāslavas kultūras nams

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītājas: Sarmīte Subatoviča un Gunta Ahromkina

Tālr.: 65620286

E-pasts: gunta@kraslava.lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601

Darba laiks/Pieejamība

Atbilstoši iesaistīto institūciju, kolektīvu darba laika grafikam un kultūras pasākumu norises grafikam