Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 11-03-LL22-L413101-000002

,,Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā 

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Uzlabot Krāslavas kultūras nama piedāvāto kultūras pakalpojumu kvalitāti, tādējādi sekmējot regulāru vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras pasākumu organizēšanu Krāslavas novadā.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā Krāslavas kultūras nama vestibilā – izstāžu zālē radīta moderna un kvalitatīva vide tā apmeklētājiem un darbiniekiem, nomainot starpsienu starp garderobes vestibilu un vestibilu – izstāžu zāli, nomainot divas durvis (vienas no tām – atbilstoši VUGD prasībām – ugunsdrošas), veicot griestu un sienu kosmētisko remontu, kā arī instalējot atbilstošu un mūsdienīgu apgaismojumu. Uzlabotas masu pasākumu dalībnieku ērtības un telpu vizuālais noformējums, iegādājoties jaunu garderobes komplektu 350 vietām esošā padomju stila garderobes aprīkojuma vietā.

Pašā Krāslavas centrā uzstādīts moderns LED informācijas displejs ar tā saucamo „skrejošo rindu”, kas informē vietējos iedzīvotājus un pilsētas viesus par kultūras aktualitātēm, kā arī laiku un gaisa temperatūru,

Projekta aktivitātes

Krāslavas Kultūras nama vestibila – izstāžu zāles vienkāršotā renovācija (SIA „RH Būve”);

Krāslavas Kultūras nama garderobes uzstādīšana (SIA „Far Lux”);

LED displeja uzstādīšana (SIA „Saubag”).

Īstenošanas laiks

01.05.2012. – 30.09.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums EUR 23 681,40 (Ls 16 643,29) ar PVN, attiecināmās izmaksas ir EUR 19410,99 (13 642,04 Ls), tai skaitā ELFLA finansējums EUR 181101,07 (12 277,83 Ls) (90%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums EUR 1941,11 (1364,21 Ls) (10%) un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ināra Dzalbe

Tālr.: 29185871

E-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

 

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Kultūras nams - darba laikā, LED displejs - pastāvīgi