Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Krāslavas muzeja fasāžu renovācija Krāslavas pils kompleksā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000015

,,Krāslavas muzeja fasāžu renovācija Krāslavas pils kompleksā

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Krāslavas pils kompleksā, veicot Krāslavas vēstures un mākslas muzeja fasāžu renovāciju

Projekta rezultāti

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Pils ielā 8, Krāslavā, ir šī 18.gadsimta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Krāslavas pils apbūve ar parku un parka arhitektūru” daļa (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības numurs 6321), kas atrodas vienā no šobrīd apsaimniekotajām Krāslavas muižas centra ēkām, bijušajā kalpu mājā.

 

Projekta ietvaros Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ēkā tika uzstādīti jauni koka logi, ieejas pakāpieni, ar vēsturiskām ēkām piemērotu kaļķa krāsu nokrāsota fasāde un uzstādīta zibens aizsardzības sistēma.

Projekta aktivitātes

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fasāžu renovācija (SIA „Renesance K”).

Īstenošanas laiks

01.10.2012. – 30.06.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums 11910,68 Ls ar PVN, attiecināmās izmaksas ir 9843,54 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 8859,19 Ls (90%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums 984,35 Ls (10%) un PVN apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ināra Dzalbe

Tālr.: 29185871

E-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

 

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Fasādes – pastāvīgi, muzejs - darba laikā