Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Kombuļu pussaliņa - sev un citiem
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 11-03-LL22-L413201-000005

,,Kombuļu pussaliņa - sev un citiem”

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir labiekārtot Kombuļu pussaliņas teritoriju un iegādāties aprīkojumu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros Kombuļu ezera pussaliņā izbūvēta estrāde, bērnu laukums, skatu laukums, gājēju celiņš un tiltiņš. sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem iegādāts aprīkojums (portatīvais dators, projektors, ekrāns, spoguļkamera un videokamera.

Šis projekts ir turpinājums tam, kas tapis Kombuļu pussaliņā citos projektos - guļbūves aka, ugunskura vieta, atpūtas soliņi, peldvieta, laipa.

Projekta aktivitātes

·         Kombuļu ezera pussalas labiekārtošanas darbi (SIA „ Līgaiši ”)

·         Aprīkojuma iegāde (SIA” PRO LINE D”)

Īstenošanas laiks

01.06.2012. – 30.11.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums ir EUR 28709,69 (20 177,17 Ls), tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 19920,32 (14000,00 Ls), kur ELFLA finansējums ir EUR 17928,29 (12600,00 Ls) (90 %), Krāslavas novada domes līdzfinansējums EUR 1992,03 (1400,00 Ls) (10%) un PVN apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Tatjana Ļaksa

Tālr.:

E-pasts: tatjana_kombuli(@)inbox(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

Darba laiks/ Pieejamība

 

Pastāvīgi