Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Jaunas sociālās mājas izveidošana Indras pagasta iedzīvotājiem
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

 

Sociālās mājas jumta nomaiņu, apkures, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas remontu veica SIA „PRO FORMA”.

 

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.12-03-LL22-L413101-000005 „Jaunas sociālās mājas izveidošana Krāslavas novada Indras pagasta iedzīvotājiem”

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis: izveidot jaunu pakalpojumu Krāslavas novada Indras pagasta mazturīgajiem iedzīvotājiem, labiekārtojot jaunu sociālo māju Indrā.

Tiešais mērķis: veikt sociālās mājas ēkas jumta nomaiņu, kā arī apkures, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas remontu, lai vecinātu sociālā pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Indras pagasta iedzīvotājiem.

 

Projekta aktivitātes

Sociālās mājas jumta nomaiņu, apkures, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas remontu veica SIA „PRO FORMA”.

Īstenošanas laiks

29.10.2012. – 27.09.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 18 723,80 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 12 600, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 6 123,80, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN 4 723,80 Ls apmērā.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Sadarbības iestāde

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV 5601