Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 09-03-LL22-L413101-000007

„Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā”

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Paaugstināt Krāslavas un kaimiņu pašvaldību kokapstrādes speciālistu konkurētspēju darba tirgū ar jaunu un inovatīvu mācību metožu palīdzību

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolas bāzes ir izveidota datorklase mēbeļu datordizaina apguvei ar vienpadsmit datoriem (10 datori audzēkņiem un 1 – skolotājam) un īpašu datorprogrammu, lai Krāslavā būtu iespēja ar jaunu un inovatīvu metožu palīdzību papildināt savas zināšanas un prasmes mēbeļu konstruēšanas jomā.

Pie skolotāja datora pieslēgti arī projektors – lai pasniedzējs varētu rādīt klasei savu darbību secību uz ekrāna, A4 daudzfunkciju printeris – materiālu ieskanēšanai, mācību izdales materiālu pavairošanai, kā arī A3 printeris – A3 formāta rasējumu izdrukāšanai.

Projekta aktivitātes

Datorklases izveide mēbeļu datordizaina apguvei ar vienpadsmit datoriem un īpašu datorprogrammu (SIA „LatInSoft”)

Īstenošanas laiks

01.05.2010. – 01.08.2010.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais budžets ir EUR 15604,37 (10 966,75 Ls), attiecināmās izmaksas ir EUR 12896,17 (9063,43 Ls), tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 9672,13 (6797,57 Ls) (75%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums EUR 3224,05 (2265,86 Ls) (25%) un PVN apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ināra Dzalbe

Tālr.: 29185871

E-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības darba laikā