Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Jauna dabas un kultūras objekta izveidošana Robežnieku pagastā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

   

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.12-03-LL22-L413201-000007 „Jauna dabas un kultūras objekta izveidošana Krāslavas novada Robežnieku pagastā”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Izveidot jaunu dabas un kultūras objektu Robežnieku pagasta Robežnieku ciemā, labiekārtojot teritoriju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem un kultūras tūrisma attīstībai Krāslavas novada lauku teritorijās.

 

Projekta aktivitātes

·      Apskaņošanas aparatūras iegādi (kompl.) nodrošināja SIA „VALDARIO”.

·      Jauna dabas un kultūras objekta izveidošanu Robežnieku ciemā nodrošināja Z/s „Alas”.

·      Apstādījumu piegādi nodrošināja V.Svarinska un Z.Graudiņa.

·      Apstādījumu projekta sagatavošanu un apstādījumu ierīkošanas darbus vadīja A.Mileika.

 

Īstenošanas laiks

07.05.2012. – 01.03.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 8 636,35 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 7 311,68, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 1324,67, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv