Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Izvaltas pagasta bibliotēkas vienkāršotā renovācija
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.12-03-LL22-L413201-000023 „Iedzīvotāju pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietas renovācija Krāslavas novada Izvaltas pagastā”

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Veikt Krāslavas novada Izvaltas pagasta bibliotēkas vienkāršoto renovāciju, lai veicinātu iedzīvotāju pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un sekmētu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Krāslavas novada lauku teritorijā.

 

Projekta aktivitātes

Izvaltas pagasta bibliotēkas vienkāršoto renovāciju veica SIA „Renesanse K”.

 

Īstenošanas laiks

19.12.2012. – 31.10.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 10 203,42 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 6 300, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 3903,42, t.sk. PVN 1 770,84 Ls apmērā.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Sadarbības iestāde

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV 5601