Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Indras luterāņu baznīcas jumta renovācija Krāslavas novada Indras pagastā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena


Projekta nosaukums

Projekts Nr.12-03-LL22-L413201-000017 „Indras luterāņu baznīcas jumta renovācija Krāslavas novada Indras pagastā”

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Atjaunot Indras luterāņu baznīcas jumtu Indras pagasta Indras ciemā, sakrālās kultūras objekta saglabāšanai un kultūras tūrisma attīstībai Krāslavas novada lauku teritorijās.

 

Projekta aktivitātes

Indras luterāņu baznīcas jumta renovāciju veica SIA „BORG”.

 

Īstenošanas laiks

19.07.2012. – 01.11.2013.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 14 384,74 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 8 867,11, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 5 517,06, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN 2 496,43 Ls apmērā.

 

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Sadarbības iestāde

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV 5601