Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Indras estrādes atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000002

,,Indras estrādes atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Atjaunot Indras estrādi Indras pagasta Indras ciemā, labiekārtojot teritoriju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem un kultūras tūrisma attīstībai Krāslavas novada lauku teritorijās.

Projekta rezultāti

Vienkāršotas renovācijas laikā veikta Indras estrādes atjaunošana, ierīkots strāvas pievads no esošās kultūra nama ēkas. Uz esošajiem stabiem uzmontēti skatuves apgaismes prožektori un uzstādīti galdiņi skaņas aparatūras izvietošanai. Uzbūvētas lapenes un āra kamīns, ierīkots āra apgaismojums.

Indras kultūras nama vadītāja Anžela Kuzminska: „Projekta realizācijas rezultātā parks pie Indras kultūras nama kļuva daudz skaistāks un pievilcīgāks. Jaunā, plašā estrāde nodrošina kvalitatīvu pasākumu norisi. Jaunā estrāde labi iekļaujas ainavā, no tās paveras skaists skats uz Indras dīķi. Jaunie objekti – lapenes, dārza kamīns un tiltiņi, kuri izvietoti blakus estrādei, veido vienotu atpūtas kompleksu, kuru ar prieku izmanto gan Indras iedzīvotāji, gan ciemata viesi un tūristi”.

Projekta aktivitātes

Indras estrādes atjaunošana un pieguļošās teritorijas sakārtošana

Īstenošanas laiks

01.07.2012. – 15.08.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums ir EUR 24 285,05 (Ls 17067,53). Attiecināmās izmaksas ir EUR 19 905,77 (13 989,78 Ls), tai skaitā ELFLA finansējums EUR 17915,20 (12 590,80 Ls) (90%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums EUR 1990,58 (1398,98 Ls) (10%) un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ērika Gabrusāne

Tālr.: 29132731

E-pasts: indra(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

 

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Pastāvīgi