Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Indras ciema parka atjaunošana
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

  

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-LL22-L413201-000010 „Indras parka atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Indras pagasta parka teritorijas atjaunošana un labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem un kultūras tūrisma attīstībai Krāslavas novadā.

 

Projekta aktivitātes

·       Indras parka atjaunošanas darbus veica ZS „Vaicuļevas”.

·       Apstādījumu izveidošanas darbus Indras ciema parkā veica SIA „RaMat”.

 

Īstenošanas laiks

11.01.2011. – 30.11.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 13 993,95 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 8 602,84, kas sastāda 75% no attiecināmajām izmaksām.

 

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 5 391,11, kas sastāda 25% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv