Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Dzimtsarakstu nodaļas vienkāršotā renovācija
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Dzimtsarakstu nodaļas vienkāršotā renovācija

  

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr.10-03-LL22-L413201-000002 „Ģimenes dibināšanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā”

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis: sekmēt vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras mantojuma tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu Krāslavas novadā.

Tiešais mērķis: uzlabot telpas vizuālo noformējumu un atmosfēru laulību reģistrācijas laikā, veicot Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas rituālu zāles vienkāršoto renovāciju.

 

Projekta aktivitātes

·       Dzimtsarakstu nodaļas rituālu zāles vienkāršoto rekonstrukciju veica SIA „JL Group”.

·       Telpu dizainera pakalpojumus nodrošināja M.Šuļga.

·       Rituālu zāles reģistrācijas galdu izgatavoja un piegādāja IK „Gotika-A”.

 

Īstenošanas laiks

11.10.2010. – 30.09.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums LVL 10 397,20 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir LVL 6 434,64, kas sastāda 75% no attiecināmajām izmaksām.

 

Krāslavas novada domes finansējums ir LVL 3 962,56, kas sastāda 25% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv