Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā Krāslavas novada Aulejas pagastā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000004

,,Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā Krāslavas novada Aulejas pagastā”

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Labiekārtot dabas objektu Aulejas ezera krastā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Aulejas pagasta Aulejas ciemā.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros labiekārtota teritorija pie Aulejas ezera 3900 m2 platībā - teritorija atbrīvota no krūmiem, koku celmiem, veikta virsmas planēšana, uzbērts drenējošs smilts slānis.

Pludmalē uzstādīti 3 koka soli ar atzveltnēm, koka pārģērbšanās kabīne, koka WC ar izsmeļamu tvertni. Aulejas ezerā uzstādīta rūpnieciski ražota pontonu tipa laipa ar āķiem triju laivu piesiešanai.

Projekta ietvaros iegādātā 5-vietīgā plastikāta airu laiva pieslēgta pontonu laipai.

Projekta aktivitātes

Labiekārtošanas darbi Aulejas ezera krastā (SIA „Līgaiši”).

Īstenošanas laiks

01.08.2012. – 30.12.2012.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums EUR 6886,74 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 5080,38, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir EUR 564,49, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītājs: Aivars Umbraško

Tālr.: 29435179

E-pasts: auleja(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

 

Darba laiks/ Pieejamība

 

 

Pastāvīgi