Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts 09-03-LL22-L413201-000009

„Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā”

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Vispārīgie mērķi: Sekmēt vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras pasākumu rīkošanu Krāslavas novadā, uzlabojot kultūras pasākumu organizēšanas kvalitāti

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāts jauns skaņu aparatūras komplekts, ko varēs izmantot pasākumos, kas notiek Krāslavas kultūras namā, pilsētas estrādē, centrālajā laukumā, kā arī lielākajos pasākumos Krāslavas novada lauku teritorijā. Ir uzlabots masu pasākumu vizuālais noformējums, iegādājoties tentu Krāslavas pilsētas estrādei, savukārt Krāslavas novada iedzīvotāju pulcēšanās vietu sanitāro prasību nodrošināšanai ir nopirktas 5 pārvietojamās tualetes un 2 izlietnes.

Uzlabojot kultūras pasākumu rīkošanas kvalitāti Krāslavas novadā, tiks sekmēta tālāka vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras pasākumu organizēšana Krāslavas novadā, tādējādi saglabājot novada tradicionālās vērtības, vēsturiskās tradīcijas un kultūrvidi.

Projekta aktivitātes

Tentu un apskaņojuma aprīkojumu piegādājusi iepirkumā izvēlētā SIA „Diogens audio”, 5 pārvietojamās tualetes un 2 izlietnes piegādājusi SIA „Aleksis-M”.

Īstenošanas laiks

01.04.2010. – 31.12.2010.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais budžets ir EUR 18 153,90 (Ls 15 286,65), attiecināmās izmaksas ir EUR 18 153,90 (Ls 12758,56), tai skaitā ELFLA finansējums EUR 13615,42 (Ls 9568,92) (75%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums EUR 4538,48 (3189,64 Ls) (25%) un PVN apmaksa.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Ināra Dzalbe

Tālr.: 29185871

E-pasts: inara.dzalbe(@)kraslava(.)lv

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601

Darba laiks/ Pieejamība

 

Pēc pieprasījuma, kultūras pasākumu laikā