Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Citi projekti / Jauniešu mājas
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

Projekta nosaukums

„Jauniešu mājas” izveide Krāslavas novadā uz
Krāslavas BSRC „Mūsmājas” bāzes

 

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

 

Projekta mērķis

Sekmēt  Krāslavas BSRC „ Mūsmājas” jauniešu vecumā  no 15 līdz 18 gadiem sagatavošanu  patstāvīgai dzīvei. Izveidot jauniešu māju ar iespējām izmitināt 16 centra klientus. Bērnu centra vidi  pietuvināt  ģimeniskai videi, lai sekmētu jauniešu sadzīves un pašapkalpošanās prasmju apgūšanu un nodrošinātu veiksmīgāku pāreju no bērnu nama uz patstāvīgu dzīvi.

Projekta apraksts

Projekta īstenošanas rezultātā tiks renovētas un labiekārtotas koplietošanas telpas- virtuve, ēdamzāle, atpūtas telpa, veļas istaba, garderobe,  astoņas dzīvojamās istabas, nodarbību un audzinātāju istaba.  Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz jau esošo Jauniešu māju. Novadīti 5 psiholoģiskie treniņi  jauniešiem un personālam grupas saliedēšanai un sadarbības attiecību veicināšanai;
Organizētas apmācības jauniešiem un personālam pirmās palīdzības sniegšanā un sanitāro normu ievērošanā.
Sadarbībā ar jauniešiem izstrādāta praktisko padomu rokasgrāmata patstāvīgās dzīves uzsākšanai;
Izstrādāti „Jauniešu mājas” iekšējās kārtības noteikumi.
Uzsākot dzīvi Jauniešu mājā no bērnu centra budžeta jauniešiem tiks aprēķināta un izmaksāta nauda, kas ietver sevī  izdevumus ēdināšanai, higiēnai, mazgāšanas un saimniecības līdzekļiem. Audzinātaji sniegs atbalstu ēdienkartes sastādīšanā, iepirkumu veikšanā, ēdiena gatavošanā, veļas mazgāšanā un telpu uzkopšanā.

Īstenošanas laiks

01.05.2012-31.10.2012

 

Kopējās projekta izmaksas

LVL 26 192,72

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Gunta Čižika
Tālr.: 65615718
E-pasts: gunta(etta)kraslava(punkts)lv